Tadeusz Graf Komorowski

    Aus Lexikon Zweiter Weltkrieg

    siehe Bór-Komorowski, Tadeusz Graf.